"KIC voor Kinderen op gezond gewicht"

Kinderen met overgewicht hebben vaak niet of niet voldoende geleerd vanuit hun omgeving om goed voor hun lichaam en gevoelens te ‘zorgen’. Hierdoor ervaren ze meestal minder zelfvertrouwen, een lager gevoel van eigenwaarde of een sombere kijk op het leven en hun mogelijkheden. En dat is ontzettend jammer. Het is belangrijk om enerzijds kinderen en hun omgeving te stimuleren in het aanleren van een gezond patroon in beweging en voeding. Anderzijds is het belangrijk het kind net zo sterk te bekrachtigen in de mentale gezondheid. Praktijk ervaring laat al zien dat kinderen met overgewicht vaak te maken hebben met negatieve gedachten of emoties zoals angsten, verdriet of boosheid. Om echt te kunnen helen en van binnen naar buiten en gezondere keuzes te maken wil het kind in eerste instantie gezien en erkend worden voor wat nu is en wat nu leeft. Daarom staat het mindfull en heartfull in verbinding staan met het kind bij KIC centraal. Dat houdt in dat je als docent / juf / begeleider opmerkzaam bent van de gedachten, gevoelens, de lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving van het kind zonder daarin te oordelen of iets goed of fout is. Het kind voelt zich daardoor (steeds weer) gezien, gehoord en geaccepteerd. Daarmee leert het kind om (negatieve) gedachten en gevoelens te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van als feiten en dat maakt het gemakkelijker om er ook afstand van te nemen. Het leert spelenderwijs om zelf bewust te worden van automatische, soms onbehulpzame, patronen en het ontdekt dat het meer eigen keuzevrijheid hierin heeft. Zoals bijvoorbeeld een andere keuze voor voeding en voetballen ipv gamen. In de lessen gebeurt dat niet door er veel over te praten, maar door spel en bewegingsvormen te gebruiken.

Het kind leert dat het mogelijk is om automatische reacties te doorbreken en weet manieren met het lichaam om meer behulpzaam naar zichzelf te zijn. Bijvoorbeeld: nu rust nemen, een warmere trui aantrekken, een droomwens uittekenen, een tante bellen, naar buiten gaan, mooie zinnen voor zichzelf opschrijven, etc. Doordat het de waarde van het lichaam leert kennen en zich van binnen steeds beter gaat voelen, is de kans groter dat hij ook betere keuzes voor zijn gezondheid gaat maken.

Wil je meer informatie over mogelijkheden voor de start van lessen in de buurt of heb je een specifieke vraag?

info@firstdance.nl